Aktualności KFCHKFCh na zaproszenie Ministerstwa Energii przekazało stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Prof. dr hab. Dariusz Butrymowicz - 27 I 2017


KFCh na zaproszenie Ministerstwa Energii przekazało stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii - 23 I 2017


Zarząd KFCh odbył telekonferencję w celu omówienia spraw bieżących - Robert Grejcz, Grzegorz Michalski, Jerzy Stachowiak, Andrzej Żółciak, Wacław Maniawski - 9 XII 2016


Coraz łatwiej dostępna oferta czynników chłodniczych z nielegalnych źródeł (w tym R-22) - 10 XI 2016


Warsztaty Amoniakalne zostały objęte Honorowym Patronatem KFCh - 20-21 X 2016


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do wzorcowania wykrywaczy wycieków KFCh zajęło stanowisko - 19 X 2016


W konferencji na zaproszenie jej organizatora wziął udział przedstawiciel KFCh - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 27-30 IX 2016

2019-07-24
Tradycyjnie Warsztaty Amoniakalne pod patronatem KFCh. W tym roku w terminie: 24 - 25 października 2019 
X